Акроними на CNN

Ен-Ен

CNN е кратенката за Конволутивна невронска мрежа.

Еден вид длабока невронска мрежа која често се користи за задачи за компјутерска визија.