Акроними за CPC

КЗК

CPC е акроним за Цена на клик.

Ова е метод што издавачите го користат за да наплаќаат простор за рекламирање на веб-локација. Огласувачите плаќаат за рекламата само кога е кликнато, а не за изложеност. Може да се појави на стотици страници или страници, но освен ако не се постапи по него, нема наплата.