Акроними на CPM

CPM

CPM е акроним за Цена по милја.

Цена по милја (или цена по илјада) е друг метод што издавачите го користат за наплата за рекламирање. Овој метод се наплаќа на 1000 отпечатоци (M е римска цифра за 1000). Огласувачите се наплаќаат за секој пат кога ќе се види нивната реклама, а не колку пати е кликната.