CPQ акроними

CPQ

CPQ е акроним за Конфигурирајте Цитат.

Конфигурирај, софтвер за понуда на цени е термин што се користи во индустријата за деловно работење (Б2Б) за да опише софтверски системи кои им помагаат на продавачите да цитираат сложени и конфигурирани производи.