CRM кратенки

CRM

CRM е акроним за Односи со клиенти Менаџмент.

Вид на софтвер кој им овозможува на компаниите да управуваат и да ги анализираат интеракциите со клиентите во текот на нивната врска и животниот циклус со цел да ги подобрат тие односи. Софтверот CRM може да ви помогне да конвертирате потенцијални клиенти, да ја негувате продажбата и да помогнете во задржувањето на клиентите.