CRO Кратенки

Клинични

CRO е акроним за Оптимизација на стапката на конверзија.

Овој акроним е кратенка за објективен поглед на маркетинг стратегијата, вклучувајќи веб-локации, целни страници, социјални медиуми и CTA за да се подобри бројот на потенцијални клиенти кои се претвораат во клиенти.

Клинични

CRO е акроним за Главен директор за приходи.

Извршен човек кој обично ги надгледува и продажните и маркетинг операциите во рамките на една компанија.