CSS кратенки

CSS

CSS е акроним за Каскадни листови со стил.

Методологија за складирање и примена на презентација на документ напишан на јазик за обележување како што е HTML со помош на прелистувач. CSS е технологија-темелник на World Wide Web, заедно со HTML и JavaScript