CSV Acronyms

CSV

CSV е акроним за Вредности одделени со запирка.

Вообичаен формат на датотека што се користи за извоз и увоз на податоци во системите. Како што сугерира името, CSV-датотеките користат запирки за да ги одделат вредностите во податоците.