Акроними за CTO

CTO

CTO е кратенката за Главен директор за технологија.

Главен директор за технологија, главен технички директор или главен технолог, е позиција на извршно ниво во компанија чие занимање е фокусирано на управување, имплементација и визија за употреба на технологија во рамките на една организација. Оваа одговорност понекогаш се нарекува ЦИО.

CTO

CTO е кратенката за Кликнете за да се отвори.

Стапката на клик-за-отворање е бројот на кликнувања од бројот на отворени е-пораки наместо бројот на испорачани е-пораки. Оваа метрика дава повратни информации за тоа како дизајнот и пораките резонираа со вашата публика бидејќи овие кликови се само од луѓе кои всушност ја прегледале вашата е-пошта. Друга кратенка е КТОР.