CTOR Кратенки

КТОР

CTOR е акроним за Кликнете за да ја отворите стапката.

Стапка на кликнување за отворање е бројот на кликнувања од бројот на отворени е-пошта, отколку бројот на испорачани е-пошта. Оваа метрика дава повратни информации за тоа како дизајнот и пораките одекнале кај вашата публика, бидејќи овие кликнувања се само од луѓе што навистина ја погледнале вашата е-пошта.