CTR кратенки

CTR

CTR е акроним за Стапка на кликнување.

Односот на корисници кои кликнуваат на одредена врска со бројот на вкупни корисници кои прегледуваат страница, е-пошта или реклама. Најчесто се користи за мерење на успехот на онлајн рекламната кампања за одредена веб-локација, како и за ефективноста на е-пошта кампањите.