CTV Acronyms

КТВ

CTV е акроним за Поврзан ТВ.

Телевизор што има етернет конекција или може безжично да се поврзе на интернет, вклучувајќи телевизори што се користат како дисплеи поврзани со други уреди што имаат пристап до интернет.