CVR Кратенки

CVR

CVR е акроним за Конверзии.

Стапката на конверзија е процентот на корисници кои виделе реклама или повик за акција наспроти корисниците кои всушност конвертирале. Конверзијата може да биде регистрација, преземање или повообичаено вистинско купување. Стапката на конверзија е критична метрика за мерење на маркетинг кампања, рекламна кампања и перформанси на целната страница.