DaaS Acronyms

ДааС

DaaS is the acronym for Податоците како услуга.

Алатки базирани на облак што се користат за збогатување, валидација, ажурирање, истражување, интеграција и потрошувачка на податоци.