Акроними DCO

ДЦО

DCO е акроним за Dynamic Ad Creation.

Технологија каде што динамички се тестираат и креираат рекламни банери за прикажување - вклучувајќи слики, пораки итн. за подобро да се насочи кон корисникот што ги гледа и системот на кој е објавен.