Акроними на DKIM

ДКИМ

DKIM е акроним за Идентификувана пошта на DomainKeys.

Протокол за автентикација на е-пошта што му овозможува на примачот да провери дали е-пошта за која се тврди дека доаѓа од одреден домен е навистина овластена од сопственикот на тој домен.