DL Acronyms

DL

DL е акроним за Длабоко учење.

Се однесува на задачи за машинско учење кои користат невронски мрежи кои содржат повеќе слоеви. Во исто време, зголемувањето на бројот на слоеви бара поголема компјутерска процесорска моќ и обично подолго време за обука на моделот.