Акроними на DMA

DMA

DMA е акроним за Здружение за податоци и маркетинг.

Порано Здружението за директен маркетинг, асоцијацијата за податоци и маркетинг е најголемата трговска асоцијација во Соединетите држави посветена на опслужување на сите аспекти на маркетингот. Во 2018 година, АНА, едно од најстарите и најпочитуваните трговско здружение во маркетинг индустријата ја стекна Асоцијацијата за податоци и маркетинг.