Акроними DMARC

ДМАРЦ

DMARC е акроним за Автентикација, известување и усогласеност на пораката заснована на домен.

Протокол за автентикација на е-пошта дизајниран да им даде на сопствениците на е-пошта доменот можност да го заштитат својот домен од неовластена употреба, попозната како измама на е-пошта.