Акроними на DMP

DMP

DMP е акроним за Платформа за управување со податоци.

Платформа што спојува податоци од прва страна за публика (сметководство, услуги на клиенти, CRM, итн.) И / или трети лица (однесување, демографија, географски) податоци за да можете да ги насочувате поефикасно.