Акроними на DOOH

ДООХ

DOOH е акроним за Дигитално надвор од дома.

Дигиталното рекламирање надвор од дома е подсегмент на рекламирање надвор од дома (DOOH) каде што надворешното рекламирање, медиумите на отворено и медиумите надвор од дома се дигитално поврзани и достапни за рекламните платформи за да допрат до публика што не е домот. Рекламирањето на DOOH вклучува дигитални билборди, реклами за прикажување и дигитални постери што се гледаат кога некое лице е надвор од својот дом и прави активности типично релевантни за рекламата. Вклучува и нов пазар, аудио надвор од дома (AOOH).