Акроними на DPI

DPI

DPI е акроним за Точки на инч.

Резолуцијата, мерена со тоа колку пиксели се инженерираат на инч во екранот или се печатат на материјал.