Акроними DPV

DPV

DPV е акроним за Валидација на точка на испорака.

Валидацијата на точката за испорака потврдува дека адресата навистина постои и може да се достави до - до бројот на станот или апартманот.