Акроними DRR

DRR

DRR е акроним за Стапка на задржување на доларот.

Процентот на приход што го задржувате во однос на приходите што сте ги имале на почетокот на периодот (не сметајќи ги новите приходи). Средство за пресметување на ова е да ги сегментирате вашите клиенти по опсег на приходи, а потоа да го пресметате CRR за секој опсег.