Акроними за DTC

DTC

DTC е акроним за Директно-до-потрошувач.

Деловен модел на продажба на производи директно на клиентите и со тоа заобиколување на трети лица трговци на мало, трговци на големо или кои било други препродавачи.