Акроними на DXP

DXP

DXP е акроним за Платформа за дигитално искуство.

Интегриран сет на основни технологии кои поддржуваат состав, управување, испорака и оптимизација на контекстуализирани дигитални искуства.

извор: Гартнер