Акроними EDI

И НА

EDI е акроним за Електронска размена на податоци.

Систем или метод за размена на деловни документи со трговски партнери. Овие можат да бидат вашите добавувачи, клиенти, превозници, 3PL или други врски со синџирот на снабдување.