eLOT акроними

eLOT

eLOT е акроним за Засилена линија на патување.

Секвенцискиот број eLOT го означува првото појавување на испорака направена до опсегот на додатокот во маршрутата на превозникот, а растечкиот/опаѓачкиот код го означува приближниот редослед на испорака во секвенцискиот број. eLOT обработката може

извор: PostalPro