ENS Acronyms

ЕНС

ENS е акроним за Услуга за известување за настани.

Интерфејс во Salesforce Marketing Cloud каде што можете да добивате известувања за вашиот сопствен систем кога ќе се случат одредени настани во Marketing Cloud. Може да бидете известени кога клиентите бараат ресетирање на лозинката, добиваат потврди за нарачката, најавуваат користејќи повеќефакторска автентикација (MFA) и други настани.