ESP кратенки

ESP

ESP е акроним за Давател на услуги по е-пошта.

Платформа што ви овозможува да испраќате големи количини на маркетинг комуникации или е-пошта за трансакции, управува со претплатници и е во согласност со прописите за е-пошта.