Акроними GDPR

GDPR

GDPR е акроним за Општи регулативи за заштита на податоците.

Регулатива за заштита на податоците и приватноста во Европската Унија и Европската економска област. Тој, исто така, се однесува на преносот на лични податоци надвор од областите на ЕУ и ЕЕА.