HTML Acronyms

HTML

HTML е акроним за Јазик за обележување на хипертекст.

HTML е збир на правила кои програмерите ги користат за да креираат веб-страници. Ја опишува содржината, структурата, текстот, сликите и објектите што се користат на веб-страницата. Денес, повеќето софтвери за веб-конструкција работат HTML во позадина.