HTTP Acronyms

HTTP

HTTP е акроним за Протокол за транспорт на хипертекст.

Протокол за апликација за дистрибуирани, колаборативни, хипермедијални информациски системи.