Акроними на HTTPS

HTTPS

HTTPS е акроним за Протокол за пренос на хипертекст (безбеден).

Продолжување на протоколот за пренос на хипертекст. Се користи за безбедна комуникација преку компјутерска мрежа и широко се користи на Интернет. Во HTTPS, протоколот за комуникација е шифриран со користење на безбедноста на транспортниот слој или, порано, слојот за безбедни приклучоци.