Акроними на ICP

ICP

ICP е акроним за Идеален профил на клиент.

почести поврзани со највредните клиенти на компанијата што се користат за да се идентификуваат новите потенцијални клиенти. Во B2B продажбата и маркетингот, ова може да биде локација, фирмографски, однесување, култура и системски податоци. Во продажбата и маркетингот B2C, ова може да биде локација, демографски, однесување, култура и други податоци.