Акроними на интернет провајдерите

интернет провајдер

ISP е акроним за Интернет-провајдер.

Давател на Интернет пристап кој исто така може да обезбеди е-пошта услуги на потрошувач или бизнис.