Акроними на LACSLlink

LACSLврска

LACSLink е акроним за Врска на системот за конверзија на адреси што може да се лоцира.

Безбедна база на податоци од конвертирани адреси и вклучува промена на адреси од рурален стил во адреси во градски стил. Исто така, ги конвертира постоечките адреси кои се преименувани или пренумерирани. LACSLink е автоматизиран метод за добивање нови адреси за локалните општини кои имаат имплементирано систем за итни случаи 911

извор: Melissa