ЛАТ Акроними

LAT

LAT е акроним за Ограничете го следењето реклами.

Ограничувањето на следењето реклами е функција на Apple iOS (мобилна) која им овозможува на корисниците да се откажат од поседување ID за огласувачи (IDFA).