Акроними на LMS

LMS

LMS е акроним за Систем за управување со учење.

Систем за управување со учење е апликација за администрација, документација, тестирање, следење, известување, автоматизација и испорака на образовни курсеви, програми за обука, сертификати и програми за развој. Исто така познат како платформа или апликација за е-учење.