Акроними на MBP

МБП

MBP е акроним за Провајдер на поштенско сандаче.

Обезбедувач на поштенско сандаче е организација која на корисниците им обезбедува сметки за е-пошта и прифаќа и испорачува големи количини на е-пошта.

извор: валидност