Акроними на МНР

МНР

МНР е кратенката за Мултифакторна автентикација.

Дополнителен слој на заштита што се користи за да се обезбеди безбедност на онлајн сметките, освен само корисничко име и лозинка. Корисникот ја внесува лозинката и потоа се бара да внесе дополнителни нивоа на автентикација, понекогаш одговарајќи со код испратен преку текстуална порака, е-пошта или преку апликација за автентикација.