Акроними на МЛС

МЛС

МЛС е кратенката за Услуга за повеќекратни огласи.

База на податоци формирана од соработнички брокери за недвижности за да се обезбедат податоци за имотите за продажба. МЛС им овозможува на брокерите да ги гледаат листите на имоти за продажба меѓусебно со цел да ги поврзат купувачите на домови со продавачите. Според овој аранжман, и брокерите за котација и продавање имаат корист преку консолидирање и споделување информации и со споделување на провизии.

извор: Investopedia