MQL акроними

MQL

MQL е акроним за Квалификуван лидер за маркетинг.

Потенцијален клиент кој бил или прегледан од маркетинг тимот или систематски оценет за фирмаграфски критериуми и ги задоволува критериумите неопходни за да му се додели на претставник во продажниот тим.