Акроними на MRR

MRR

MRR е акроним за Месечни периодични приходи.

Просечниот месечен повторлив приход измерен по клиент или просечен помеѓу клиентите. Услугите базирани на претплата го користат MRR за да го предвидат растот на приходите и приходите.