Акроними MX

MX

MX е акроним за Разменувач на пошта.

Записот за разменувач на пошта го одредува серверот за пошта одговорен за прифаќање на е-пораки во име на име на домен. Тоа е запис за ресурси во системот за имиња на домени (DNS). Можно е да се конфигурираат неколку MX записи, обично укажувајќи на низа сервери за пошта за балансирање на оптоварување и вишок.