НЛП акроними

НЛП

НЛП е акроним за Обработка на природен јазик.

Подполе на лингвистиката, компјутерската наука и вештачката интелигенција се занимава со интеракциите помеѓу компјутерите и човечкиот јазик, особено како да се програмираат компјутерите да обработуваат и анализираат големи количини на податоци од природен јазик.