OOH Кратенки

OOH

OOH е акроним за Надвор од дома.

Рекламирање надвор од дома, исто така наречено дигитално рекламирање надвор од дома (DOOH), рекламирање на отворено, медиуми на отворено и медиуми надвор од дома, е рекламирање искусно на уреди што не се во домот. Рекламирањето OOH вклучува билборди, реклами за прикажување и постери што се гледаат кога некое лице е надвор од својот дом и прави активности типично релевантни за рекламата. Вклучува и нов пазар, аудио надвор од дома (AOOH).