Акроними на ПОС

ПОС

POS е акроним за Точка на продажба.

Систем за продажни места е хардвер и софтвер што му овозможува на трговецот да собира производи, да прави модификации и да собира плаќања. Системите за продажни места овозможуваат наплата на дигитални плаќања во реално време и може да вклучуваат читачи на картички, скенери за баркодови, фиоки за готовина и/или печатачи за сметки.