Акроними за RDI

RDI

RDI е акроним за Индикатор за испорака на станови.

Индикатор за податоци обезбеден од услугите за стандардизација и валидација на адреси што одредува дали адресата е станбена или комерцијална или не.