Акроними на RFM

RFM

RFM е акроним за Неодамнешна, Фреквенција, Монетарна.

Скорешноста, зачестеноста и монетарната вредност се маркетинг метрика што се користи за анализа и идентификување на највредните клиенти врз основа на нивното однесување на трошење. RFM може да се користи за да се предвиди, да се даде приоритет и да се поттикнат идните ангажмани за да се зголеми вредноста за животниот век на клиентите (CLV) со забрзување и зголемување на купувањата. Може да се користи и за подобро дефинирање на вашиот идеален клиент или целни клиенти со слични демографски или фирмаграфски карактеристики.